60.190.243.145

60.190.243.145 usage

A record mascube.com

60.190.243.145 network information

inetnum 60.190.243.0 - 60.190.243.255
netname HANGZHOU-WOODNN-LTD
country CN
CN
CN
descr HangZhou Woodnn Technology Co., Ltd.
admin-c LH2636-AP
CZ61-AP
CH54-AP
tech-c CH122-AP
CZ61-AP
CH54-AP
mnt-irt IRT-CHINANET-ZJ
status ASSIGNED NON-PORTABLE
mnt-by MAINT-CN-CHINANET-ZJ-HZ
MAINT-CHINANET-ZJ
MAINT-CHINANET-ZJ
MAINT-CN-CHINANET-ZJ-HZ
last-modified 2016-01-13T20:40:03Z
2017-10-23T02:48:11Z
2011-12-06T00:11:22Z
2015-06-03T13:16:07Z
source APNIC
APNIC
APNIC
APNIC
irt IRT-CHINANET-ZJ
address Hangzhou, 288 fucun Road, China
No.352 Tiyuchang Road,Hangzhou,Zhejiang.310003
Lin'an,Hangzhou,Zhejiang.Postcode:311300
e-mail lfliu[@cut-this@]@pubinfo.com.cn
anti_spam[@cut-this@]@mail.hz.zj.cn
hull[@cut-this@]@woodnn.com
abuse-mailbox antispam[@cut-this@]@dcb.hz.zj.cn
auth # Filtered
role CHINANET-ZJ Hangzhou
phone +86-571-85157929
+86-571-85181000
fax-no +86-571-85102776
remarks send spam reports to anti_spam@mail.hz.zj.cn
and abuse reports to anti_spam@mail.hz.zj.cn
Please include detailed information and times in UTC
nic-hdl CH122-AP
LH2636-AP
person Lili Hu